is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begir.nen en verder de wijde wereld in te gaan, ver van het dorp. Dat is het mirakel door de liefde bewerkstelligd.

Theo en Berthilde verzoenen zich, kunnen nu onverhinderd hun ideaal verwezenlijken en zullen dus een minnend paartje worden.

We kunnen bondig zijn bij de bespreking van dit opera-gedicht : de hoedanigheden uit Baldie zijn toepasselijk op Liefdelied en de gebreken uit het le drama zijn volledig geweerd in het 2e, zoodat veel lóf over het nieuwe werk kan gezegd worden, zooals overigens blijkt uit de enkele staaltjes critiek, zoomaar uit den hoop genomen:

« Liefdelied a de jolies envolées » schreef La Chonique. « Ce livret est comme drame une de ces oeuvres solides dont la mise en scène et 1'action, les effets, ont été Téglés par la main experte d'un ma'itre puissant. De Tière s'entend admirablement a jeter du sentiment, du coeur, de la passion dans ces scènes dont la gradacion logique nous conduit toujours a un pathétisme frémissant. Et puis, il y a toujours les «surprises» pour 1'oeil, 1'évocation des décors, la recherche du mouvement et de la vie...» (I) « Dans Liefdelied, ie talent réaliste du dramaturge qui sait admirablement évoquer dans !a plénitude de ses sensations, la nature et 1'humanité telle qu'il les a entrevues, se rehausse d'une poésie douce et captivante qui permettra, celle-ci a' faire vibrer particuiièrement la corde sensible dans le cceur du musicien.» (2) « J'apprécie le naturel avec lequel De Tière sait, dans Liefdelied, concilier le réalisme avec 1'idéalisme sans lequel il est bien difficile de concilier une véritabl'e oeuvre d'art.» (3)

<( Liefdelied is een zeer mooi, uiterst sceniek tooneelspel, vol kleur en klank en waarin dramatische, vroolijke, sentimenteele tooneelen malkaar naar wensch afwisselen. De Tière blijft nog altijd de baas onzer librettisten, de op en top theaterschrijver, die hij altoos was...

Als Liefdelied een lange loopbaan beeft, zal het alleen wezen door het flink getimmerd libretto en door de in elk opzicht mooie tafereelen van het oogstfeest en schuttersfeest, die een lust zijn voor oog en oot. » (4)

Maar, kunnen de talrijke schitterende hoedanigheden van Liefdelied niet betwist worden, het waarschijnlijke van de ontknoopjing kan echter in twijfel getrokken, de bekeering van Dan-

[1] "Le Courrier théatral,, 21-1-12.

[2] "Le Peuple,, 11-1-12.

(|3] Ch. Van den Borre voornoemd.

4] L. Krinkels in de "De Gazet Lucifer,, 13-1-12.