is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We willen ons van alle beoordeelingen onthouden op deze handelwijze en deze bekrompenheid niet trachten te betitelen. We halen de schouders minachtend op en meenen het met De Tière zelf :

« Wel, als ze me geen rozen geven, dan strooi ik ze zelf over mijn hoofd. »

V.

De Tière en het schouwburgpubliek. — De Tière en de intellectueelen. — De Tière en zijn confraters.

De Tière schrijft niet voor zichzelf, niet voor alleenstaande dilettanten ; hij schrijft bij voorkeur voor het groote publiek « a 1'estomac rude et puissant, qui veut du solide et du consi'stant et dédaigne les petits plats doux et raffinés. » (I)

Zijn werken noodzaken u niet diep na te denken om ze te begrijpen, ze vragen u geen inspanning om te begrijpen of te voelen wat ze willen te weeg brengen.

« Son art est essentiell'ement populaire » zegt P .Ste B. « 11 étudie et interprèie les situations passionnelles de la vie, dans sa bonne réalité populaire. De Tière écrit pour les foules, non pour lui-même. II est 1'ame de son public qu'il connait et qu'il aime de sa branche et native sympathie.

Nul m:eux que lui a compris le public » (2)

Heeft De Tière gelijk? Meent hij met Boileau; « 1'auteur vraifment goüté est celui qui plait a la majorité ? » Ik meen wel ja, en mijn overtuiging wordt gesterkt door R. Petrucci, die on-

enkele opvoeringen in den een of anderen grooten schouwburg en genieten hoogstens, wanneer het Ieescomiteit ze goedkeurt, wat niet altijd het geval is, tien a vijftien premiën !

Een geprimeerd blijspel b. v. in één bedrijf (en vaak van geringe kunstwaarde)

wordt overal opgevoerd en trekt... honderden premiën.

De les, die uit zulkê gegevens in 't licht valt, is te begrijpen.

't Is waar eenige maanden vöör den wereldoorlog, werd door Mr. Poullet eene commissie aangesteld tot wijziging van het berucht premiënstelsel. Een verslag, het gansche stelsel, zoo zegt men, omverhalend werd door de leden der commissie opgemaakt — alsook de tekst van een nieuw reglement — doch, wat is er van gewoiden?

De oorlog brak los, en bedoeld verslag rust waarschijnlijk als het niet zoek is geraakt in de archieven van het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten.

(1) Leon Chomé, dans "Paris-Druxellés" 11 juin, 1893.

(2) P. Ste B. dans 'La Réforme,, 5 aoüt, 1896.