is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESLUIT

Over De Tière, als letterkundige, thans een bepaald oordeel neerschrijven, bestaat niet...; een heele tijd nog zal over de waarde van zijn literaire arbeid in verschillenden zin geredetwist worden, 't beste bewijs dat de schepper van Roze Kate een kunstenaar is van meer dan gewoon allooi.

Enkele punten nochtans staan vast, namelijk:

Als dramaturg heeft De Tiere aan het Vlaamsch tooneel een groot aantal werken geschonken; hebben ze alle niet dezelfde waarde, aan niet een kan men verdiensten ontzeg!gen.

Alle genre's heeft De Tière aangedurfd en voor elk dezer heeft hij steeds nieuwe wegen aangewezen. Als werken, die in onze Vlaamsche tooneelgeschiedenïs, steeds dienen vermeld te worden, stippen we aan: Honger, Een Spiegel, Belsama, Roze Kate.

De tooneelarbeid van De Tïère is oorspronkelijk; de behandelde onderwerpen zijn gegrepen in het volle leven, hebben iets algemeens, iets breed-menschelijks, zoodat ze medegevoel kunnen opwekken zoowel elders als hier, zoowel later als nu. De inhoud zal niet verouderen; de vorm, — de mode van den dag, waarin die stukken werden verwerkt, zal misschien niet altijd even jong blijven...

De Tière's kunst is volbloed Vlaamsch en volksch bij uitnemendheid. In al zijn werken toont de schrijver een uitstekend tooneelman te zijn, een knap technicus in het opbouwen eener intrigue, een meester in de kunst om de massa te boeien en m spanning te houden.

De Tière's taal is tooneeltaal; ze « klopt».

Met het ensemble van zijn arbeid heeft hij stoutweg, de eerste in Vlaanderen, het realisme op ons tooneel gebracht; de baan werd door hem van alle struikelsteenen vrijgemaakt voor de