is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_ Bladzijde

18. Een Spiegel 54

19. Liefdedrift. . .. i . i.i i 61

ao. Belsauia b9

21. Roze Kate 77

22. Wilde Lea ^7

23. Pietje 92

24. Eene Misdadige 9^

25. Het Allerlaagste 9^

26. God zegent de Wapens 100

27. 't Was op Eersten Januari .... ... 103

HOOFDSTUK III.

LYRISCH TOONEEL

1. Herbergprinses I0^

3. De Bruid der Zee *28

3. De Kapel

4. Baldie Ï&2

5. Liefdelied '66

6. Lyrische Kindertooneelen 172

HOOFDSTUK IV.

GEDICHTEN i?5

III' DEEL Crifische Beschouwingen

I. De Tière is oorspronkelijk, is persoonlijk. Dramatische toestanden en personages in zijn tooneelarbeid. Overzicht van de voornaamste vrouwenfiguren . . . i85 II. Taal en stijl in den tooneelarbeid van De Tière . . . 196

III. Hel tooneelmatige bij De Tière. De technische bouw zijner

werken .......... 200

IV. De moraliseerende bedoelingen in den tooneelarbeid van

Do Tière . • 201

V. De Tière en het schouwburgpubliek. De Tière en de in-

tellectueelen. De Tière en zijn confraters . . . 208

VI. De Tière en de critiek 2i5

VII. De Tière's standpunt in zake operavorm. Navolgers .

VIII. De Tière is geen melodramaschrijver 23o

Is De Tière verouderd i> . . 233

Besluit ............ 235

Slotwoord ........... a38