is toegevoegd aan uw favorieten.

De volmaakte parvenu

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

theek op nahouden. Niets verveelt echter spoediger dan een bibliotheek in huis en buitendien, wanneer men zich abonneert op een leesbibliotheek kan men alle boeken voor één dubbeltje per week in huur krijgen, terwijl men dan nog het voordeel heeft, dat de bediende van de leesbibliotheek u gratis inlicht omtrent wat mooi is en wat niet mooi is in de letterkunde.

Vroeger legden de deftige menschen ook wel verzamelingen van gravures1), etsen en kostbare plaatwerken aan. Thans echter kan men volstaan met een abonnement op „De Prins", waardoor men tevens op de hoogte blijft van alle echtparen, die hun gouden en diamanten bruiloft vieren.

Neen, liever dan een bibliotheek en een prentenkabinet raden wij u aan, u een biljart aan te schaffen. Als gij uw biljartkamer zoo laat inrichten, dat hij eenigszins op een deftig clublokaal gelijkt, met een welvoorzien buffet, speeltafeltjes voor dam, domino, tric-trac en kaart en club-fauteuils, dan zult gij er de gezelligste oogenblikken uws levens doorbrengen.

Gij zoekt aanraking met jonge schilders, dat leutige kerels zijn, vol moppen en aardige invallen en na afloop van dinéetjes en feestjes gaat gij dan met de heeren van het gezelschap naar de billardkamer en

0 Gravure: buitenlandsch woord voor prenten, welke bij graven en hertogen werden gevonden.