is toegevoegd aan uw favorieten.

De volmaakte parvenu

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

speelt een partij, drinkt een likeurtje, rookt een extra fijne sigaar en dan laat gij de jonge schilderende snaken schuine moppen vertellen. Je koopt ze dan nu en dan voor een prikje een doekje af, waarop een koe op een weiland, of een molen aan de sloot of een sneeuwgezichtje of zeegezichtje met een rossig luchtje staat en ze zijn dankbare, goedkoope hofnarren in huis, die je naar de oogen zien als slaven.

Houdt moderne schilders, die zulke rare dingen schilderen, u van 't lijf. Want om hun werken te koopen moet men smaak hebben en een aantal andere eigenschappen, welke toch geen geld inbrengen. Ook zijn die schilders pedant1), hooghartig, en hoewel zij doorgaans zoo arm zijn als de mieren, dadelijk op hun teentjes getrapt.

Het is hoogst noodzakelijk dat gij, als teeken van welstand, een automobiel bezit. Een automobiel is het werkelijke bewijs, dat gij voortaan tot de voorname wereld behoort. Er is geen werkzamer middel om uw voornaamheid te toonen. Gij zijt meester van de straat en den weg. Gij rent langs wegen en stegen, puffend en toeterend en hebt een gestadig genot-ziende naar de mindere menschen, die zich op de grappigste wijze uit de voeten moeten maken

) pedant: lieden die altoos pendanten willen leveren, dus twéé schilderstukken in plaats van één.