is toegevoegd aan uw favorieten.

De volmaakte parvenu

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of eerbiedig wachten tot uw voertuig gepasseerd is. Overal hebt gij bekijks en gij kunt u en uwe familie in de volle glorie der deftigheid toonen. Gij hebt gelegenheid bont uit te stallen en gij snort als een vorst tusschen de rijen van de uw benijdende en bewonderende mede-burgers door?

Waar gij met uw auto komt, vindt gij buigende en eerbiedige menschen. Overal zult gij verlangende blikken van meisjes en vrouwen ontmoeten; in haar oogen leest gij het verlangen eens óók zoo te mogen tuffen en zij zullen u duidelijk maken dat zij eer en deugd gaarne zouden offeren om naast u te mogen zitten in uw auto.

Gij laat u en de uwen in uw auto naar de operette, de revue of de schuine klucht brengen en na afloop u in uw auto naar de groote café's en restaurants rijden. Daar bestelt gij van „het fijnste" en overal moet gij schriel en gierig zijn, want dit bewijst dat gij de gewoonte hebt om met geld om te gaan.

Slechts één uitzondering is er.... voor uw eten en drinken moet u geen geld te veel zijn.

Het is er voor om genoten te worden. Het groeit er voor. Dus moet gij het gebruiken. Waar zouden de wijn-handelaars, oesterhandelaars, banketbakkers, koks, sigarenhandelaars, vruchten- en groentenkwee-