is toegevoegd aan uw favorieten.

De volmaakte parvenu

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De door u aangegeven manieren vielen in goede aarde, want mijn dochter wou niet gelooven, dat ik u niet verteld had van onze arme familieleden en van onze kennissen van vroeger, toen wij in de Leidschedwarsstraat in een onderhuis woonden, wat nu voorbij is. En zij zeide, dat u bepaald zelf rijk moest geweest zijn of van rijke familie, dat u alles zoo goed weet van de hoogere standen op den maatschappelijken sportladder. Ook van de auto is alles waar en hebben wij geen grooter plezier dan als wij in onzen Cadillac uitrijden, een prachtstuk van 40 P.k. goed te toeteren als wij voorbij de huizen van vroegere kennissen of vrienden tuffen en zooals u zegt, wij zien aan derlui gezichten, dat ze barsten van afgunst, wat ons vermaak niet minder doet zijn.

Dat u zooveel buitenlandsche woorden gebruikt is wel lastig om te onthouden, maar gelukkig is er een uitlegging bij en heb ik daarvan al een goed gebruik kunnen maken toen ik voor mijn dochter een nieuwen mantel kocht en ik zeide, dat zij een zeer <nooi embonpoint had, wat de winkelier ten zeerste bewonderde. Uwe opmerkingen over de bibliotheek zijn er naast. Want ik heb het bij mij thuis zoo laten inrichten, dat mijn billardkamer tevens mijn bibliotheek is, door kasten aan den muur te laten bevestigen met glazen deuren waarachter de