is toegevoegd aan uw favorieten.

Geïllustreerde wandelgids voor het dorp Nunspeet en omstreken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een kruispunt. Naar 't Oosten gaat de weg naar Epe, waaraan het Pension de Valk ligt, naar 't Zuiden loopt het spoorpad, dat we boven reeds noemden ; naar 't Westen de straatweg naar Harderwijk en, ons naar 't Noorden richtende, staan we aan den ingang van de Laan. Prachtige linden beschaduwen hier den weg. Links zien we de Pastorie der Ned. Herv. gemeente, iets verder rechts de Openbare School. Tegenover de school is het nieuwe Postkantoor verrezen. Drie huizen voorbij de school, komen we aan het Familie-pension De Klokkenberg«, eigenaar de heer Belt. iMen verhaalt, dat op de plaats, waar nu het sierlijke gebouw staat, in lang vervlogen tijd de klokken gegoten zijn, die in den ouden toren hingen en waarvan een het kapitale gewicht "van 2000 K. G. had. Vandaar is dus de naam Klokkenberg afkomstig. Tegenover dit pension bevindt zich het Gemeentehuis, met het wapen der gemeente Ermelo. Dit gemeentehuis is in 1908 geheel gerestaureerd en in de kleuren der gemeente geschilderd.

De gemeente Ermelo, waartoe de dorpen Ermelo, Nunspeet en Elspeet en tal van buurtschappen behooren, is een der zeven grootste gemeenten van ons land en beslaat een oppervlakte van circa ITOOO H. A. Een groot gedeelte hiervan bestaat uit bosschen en heidevelden.

De bevolking bestond op 1 Jan. 1909 uit 9204 zielen, op enkele uitzondering na allen Protestant.

\ ervolgen we onze wandeling door het dorp, dan vinden we rechts het Hotel Nunspeet«, eigenaar de heer Schmidt. Dit is het oudste en tot voor enkele jaren het eenige hotel; het wordt dan ook