is toegevoegd aan uw favorieten.

Geïllustreerde wandelgids voor het dorp Nunspeet en omstreken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer voor verdwalen, want houden we het aangegeven pad, dan hooren we al spoedig het gekraai van een haan, het geschreeuw van een pauw of het luide gesnater der ganzen, die bij het Ronde Huis verblijf houden. We vinden nu spoedig den Plaggeweg en zijn weldra aan het Ronde Huis en hiermede op bekend terrein. We kunnen nu langs den Plaggeweg of langs het tramlijntje naar Nunspeet terug wandelen.

Naar de Zee.

't Is morgen. Ge wilt nu eens wat anders zien, dan dennenbosschen en mos en daarom stel ik U voor een wandeling te maken naar de zee. »Naar de zee?« vraagt ge verwonderd. Ja zeker, naaide zee ! Vindt ge 't niet heerlijk, dat ge te Nunspeet van den versterkenden dennengeur kunt genieten, maar ook, als ge wilt, de frissche zeelucht kunt inademen ? De wandeling zal niet te lang duren : in een heel klein uurtje loopen we naar zee. We kunnen verschillende wegen nemen om tot ons doel te komen ; thans zullen we den grintweg kiezen, die vlak bij 't Hotel van den Zuiderzeeschen straatweg schiet en de Brinkersweg genoemd wordt. De weg voert ons tusschen welige akkers door met randen van kreupelhout omzoomd. Waar de Brinkersweg eindigt, slaan we links om en gaan langs den besintelden Kolmansweg, beter bekend onder de naam van Beekweg, verder. In