is toegevoegd aan uw favorieten.

Geïllustreerde wandelgids voor het dorp Nunspeet en omstreken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken. Alles was van zijn gading. Runderen werden bij de boeren uit de stallen gehaald en op het huis geslacht. Hij nam de koopwaren uit de winkels weg, roofde het geld uit de huizen en wie zich tegen hem verzette, werd mishandeld of soms gedood. Hij ontzag zich niet om kooplieden, die langs den weg trokken, te plunderen en was in alle opzichten een plaag voor de bewoners dezer streken. Het zou mij te ver voeren, als ik eenige dezer feiten zou willen meedeelen, genoeg zij het, dat ten laatste de burgers van Elburg, gesteund door die van Harderwijk en Kampen, het kasteel belegerd hebben en eindelijk overwonnen. Geen enkel spoor van deze belegering is meer te vinden, het kasteel is afgebroken, een zeer ouderwetsch boerenhuis staat op de plaats, waar vroeger het roofnest gelegen was en vlijtige landbouwers doen er thans hun best, om op eerlijke wijze in hun behoeften te voorzien.

Aan de achterzijde van het erf is nog zeer goed de oude oprit waar te nemen. Loopen wij dezen oprit af, dan komen we tusschen hooge wallen door, waar vroeger een ijzeren hek stond en bevinden ons op den ouden Harderwijker weg, of Bovenweg. Dat de weg zeer oud is, kunnen we daaruit afleiden, omdat hij zoo laag ligt. Aan weerszijden is de grond zeker 1% M. hooger. Dat het Oosteinde zeer vroeg bewoond geweest is, lijdt geen twijfel en het verwondert ons niet, want we merken op, dat de grond zeer vruchtbaar is.

Gaan we nu links en slaan we even voorbij den oprit van het oude kasteel rechts af, dan zien we aan orize linkerhand een boerderij liggen (op de