is toegevoegd aan uw favorieten.

Geïllustreerde wandelgids voor het dorp Nunspeet en omstreken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar Leuvenum, Staverden en het Uddeler meer, over Elspeet terug.

Voor vandaag ondernemen we een flinke wandeling. 't Is namelijk ons doel een bezoek te brengen aan Leuvenum, Staverden en het Uddelermeer. Om den tocht wat te bekorten, gaan we met den trein tot het station Hulshorst.

Tegenover het Stationskoffiehuis van J. Migchelsen dat zomers vooral ook door zijn aangename ligging vele bezoekers trekt, gaan we over de spoorlijn en wandelen het Leuvenumsche bosch in.

Spoedig verdeelt de weg zich in tweeën. Gaan we links dan komen we weldra vóór de Hierder beek, waar de weg zich opnieuw splitst, de linksche loopt in de richting van Elspeet, de rechtsche gaat over de beek verder langs den oever en na verloop van ongeveer 10 minuten passeeren we de beek voor de tweede maal. Hier ligt de zoogenaamde Steenen brug. Een eindje verder schiet een weg rechts af en voert naar den Zandmolen ; de hoofdweg loopt ten slotte uit op den Leuvenumschen weg, die ons vlak bij de Zwarte Boer brengt.

Het spoedigst bereikt men Leuvenum langs den Poolschen weg. Daartoe gaan we bij het eerste kruispunt over den spoorweg niet links, zooals we straks veronderstelden, maar rechts. Na enkele minuten hebben we de Hierder beek bereikt en verder loopt de weg recht het groote Leuvenumsche bosch in. Hooger en slanker dennen dan hier groeien zijn op de Veluwe niet te vinden. Jammer dat een ontzettende brand op 23 April 1893, 300