is toegevoegd aan uw favorieten.

Geïllustreerde wandelgids voor het dorp Nunspeet en omstreken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

halen, dat nog dikwijls de zwarte vrouw, de treurende Lenora, op deze plaats gezien wordt. Staring zingt er van :

Dikmaals ook, bij starrenlicht Komt haar geest, met losse haren,

>In een slepend weduwkleed,

Hermans grafplaats ommewaren.

>Ivnielend gaart zij 't zand bijeen Steeds gedachtig aan haar lijden, 't Landvolk, spa& van 'tveld gekeerd;

Zoekt de zwarte Vrouw te mijden.«

Wanneer men de geschiedenis kent, maakt de sombere eenvoudigheid van den Norapol een diepen indruk op den bezoeker en zeker is het, dat de oude riddergrond van het landgoed Staverden hem aantrekt. Men zou er een dag kunnen ronddwalen. De schoonheid der streek wordt aanmerkelijk verhoogd door het geruisch eener beek, die dicht bij de buitenplaats een korenmolen in beweging brengt. Vooral bij avond geeft dat geklater van het aanhoudend neervallende water iets romantisch aan de omgeving.

Eenige passen voorbij den ingang van het landgoed Staverden slaan we rechtsaf en nemen den grintweg naar het Uddelermeer. Aanvankelijk loopt de weg nog door prachtige lanen langs de bosschen van de buitenplaats en vervolgens langs groene weiden, begrensd door wat hooger gelegen boschgrond. Het vermoeden bestaat, dat we hier met een oude rivierbedding te doen hebben. De weg van Staverden naar het Uddelermeer is een mooie