is toegevoegd aan uw favorieten.

Iets over Oud-Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleichen von seinem Vorgesetzten dasz er nicht seinem Stand gemasz auf öffentlicher Strasse zum Vorschein kame, observiret würde, sollte er sicher eine derbe Reproche zu gewarten haben. Keiner, welcher unter dem Caracter als Sergeant oder Buchhalter dienet, darff mit Stock und Degen erscheinen; letzter ist noch zugestanden einen Parasol oder Sonnenschirm über sich hertragen zu lassen. Ein Justitien Rath hat in seinem Amt einen langen schwartzen Mantel über sein schwartzes Kleid herunter hangen, und so er ausfahret laufft ein schwartzer Jung oder Sclav mit einem Stock in der Hand vor denen Pferdten her."

Heydt was Stadsarchitect, en een nauwkeurige teekening en beschrijving geeft hij ons van het Ambachtskwartier 1) dier dagen, het tegenover het tegenwoordige Kampong Moeka aan de stadsbuitengracht gelegen zgn. Stadkostenaarshuis, waar, zooals wij reeds weten, in allerlei ambachten en handwerken Voor-Indische, Balische en andere Comp slaven alsmede verdere te werk gestelden onder opzicht van degelijke meesterhandwerkers arbeidden, en uit dit kwartier stammen wel de nu nog zoo gretig gezochte Comp. meubelen in het harde ebbenhout schoon uitgehouwen, of gevoegd uit fraai gevlamd Ambonsch wortelhout. In de vergaderzaal van het Bataviaasch Genootschap staat nog het rood en goud geschilderd, kunstig gesneden en met de wapens der Compagnie's steden versierd scherm, dat eertijds in de vergaderkamer van de Regeering op het Kasteel pronkte, benevens de rijk bewerkte glazen kast van den Raad des Kasteels, van welker toenmalige leden de wapens boven zijn aangebracht, terwijl diverse staatsie-zetels daar mede te bewonderen zijn. In het Ambachtskwartier, dat deze pronkstukken afleverde, werden stellig ook wel in zgn. vrijen tijd vervaardigd de zilveren presenteerbladen, die als geschenken bij plechtige gelegenheden werden uitgereikt aan de deelnemers, daaronder ook begrepen de naar Batavia jaarlijks opkomende regenten en hoofden, die deze »solemniteyten" bijwoonden.

Ook Heydt licht ons weder in welk een bijzondere kleur het Chineesche element in de stad bracht. Tegen Nieuwjaar en later kwamen de wangkangs uit Êmoy opdagen, beladen niet alleen met immigranten maar ook met schatten aan porcelein, dat bij de Portugeesche Binnenkerk aan de Westzijde te koop was. Dan was het tevens de tijd voor de zwaar aan de

l) Blz. 95.