is toegevoegd aan uw favorieten.

Kroniek der Nederlandsche letteren, 1917-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

Arthur van Schendel n

Eenzame paden, roode rozen, en de wandelaar.

(Hélène Swarth. Nijhoff) g

Het toeval in den roman 24

Gedachten in romanvorm (De stille lach) 3a

Zomerlectuur

De Meester's Harlekijntje 58

Een Roomsche Schrijfster (Marie Koenen) ... 67

Een letterkundige Pr. P. H. van Moerkerken). 76

A. van Collem I Een socialistische dichter .. 85 II Een dichter bij de gratie der

natuur g7

Stemmen uit de Oorlogsjaren (Caesar Gezelle,

Buysse) ' I05

De benoeming van Louis Couperus 1x5

Gedenk te lieven (De Meester) 125

Het kindeken Jezus in Vlaanderen (Felix Timmermans) 132'

Ina Boudier's antwoord aan Top Naeff 142

Jaapje (van I^ooy) I52

Het lavende Vlaanderen (Emm. de Bom) ... 160

„De Nieuwere Nederlandsche Poëzie" 168

De dichter P. N. van Eyck 175