is toegevoegd aan uw favorieten.

Kroniek der Nederlandsche letteren, 1917-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mond, diè vorm van hoofd, diè haarkleur, diè trekken, de ziel te proeven tot in haar schemerigste hoeken. Zoo is ook de chiromancie (het karakterlezen uit de handplam) in beginsel volstrekt niet zulk een speculatieve aardigheid, als de kwakzalvers of de jongedames-kransjes ervan maken. Het feit alleen al, dat de lijnen der rechterhand zooveel stelliger en verfijnder ontwikkeld zijn dan die der veel minder geesteswerk bestierende linker, is opmerkelijk genoeg. Een Italiaansche arts van groote bekwaamheid (hij was specialiteit in oogziekten), die ook van de chiromancie bizondere studie had gemaakt, heb ik uit de lijnen der hand karakterbeelden zien ontwerpen van een ongelooflijke breedheid, juistheid en verfijning. Ons geloof pleegt dan echter in alle geval op te houden bij de toekomstvoorspelling; waarom eigenlijk? Voor wie de praedestinatie aanneemt en dus, als Luther zich, neerlegt bij den in het duister der eeuwen wegglijdenden schakel, die, in hun onvereenigbaarheid, den blijkbaren vrijen wil en de nochtands gevoelde voorbestemming verbinden moet, ja, ook zelfs voor den determinist, is de stelling niet zoo onaannemelijk, dat ons lichaam in zijn vormen en voren niet alleen de ziel uitbeeldt, doch tevens het merkteeken dragen zou van het menschelijk lot.

Ik ben ervan overtuigd, dat de wetenschap der toekomst al deze, ten deele zeer oude, vraagstukken weer opnemen en doorvorschen zal, en op de wetenschap van onzen tijd als op eene nog maar zeer oppervlakkige en verblinde zal neerzien. Het zijn de kunstenaars, die, sedert dertig of meer eeuwen, van al die even geheime als zonneklare verbanden een voorsmaak hadden. En uit het mystieke huwelijk van hun ervaringrijke ziel en hun aarzelloos-scheppenden geest, waren hun werken de zeer levende kinderen. Het is in een romanschrijver als Van Suchtelen