is toegevoegd aan uw favorieten.

Kroniek der Nederlandsche letteren, 1917-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INA BOUDIER'S ANTWOORD AAN TOP NAEFF. x)

„Het Spiegeltje" — er zijn er die zeggen: „zij had liever mogen schrijven „Het spiegelbeeld", want wat is deze roman anders dan het spiegelbeeld oftewel het pendant van Top Naeff's bekenden roman Voor de Poort?" Ja, men is er niet ver van af, Ina Boudier-Bakker een soort plagiaat, of, op zijn zachtst genomen, min of meer bewuste navolging te verwijten.

Wat daarvan aan zij, en wat dit „Spiegeltje" inderdaad is en wezen wil, stel ik mij voor hier nader te onderzoeken.

„Het Spiegeltje" — Ina Boudier, blijkens een zelfvervaardigd motto, bedoelt den „klaren spiegel der zelfkennis, waarin wij, met of zonder ontsteltenis, ten leste ontwaren „ons heimelijkste en sterkste leven, dat ons drijft langs ongewilde en ongeweten wegen".

Of dat zelf-spiegeltje ooit wel zoo „klaar is als een alle gemoedsbewegingen volledig en glashelder weerkaatsende psychologische roman, ik betwijfel het een beetje; de „klaarste" zelfkennis blijkt vaak eerder een spiegel als die van den apostel Paulus, waardoor wij zien „in een duistere rede"

Wie echter hanteeren er nu, in dit boek, dat klare en geheimzinnige spiegeltje ? Het is geenzins het speel-

i) Het Spiegeltje, door Ina Boudier-Bakker (2 dln. P. N. van Kampen & Zoon).