is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn Brugge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Reizigerskring, wiens voorzitter A. Van Ackere eveneens door de officiëele wereld was miskend geworden:

Prent, ook gekrenkt, U geen wrok in het hart;

't Loon is te schoon, dat nu aller werk zal kronen:

Brugge, terugge uit den nacht harer smart,

Groet stralend U als het puik van haar zonen.

Steeds in eenvoud deedt g'uw plicht,

Wie hem ook mocht schennen;

Loochnen wat gij hebt verricht,

Ware 't licht ontkennen! —

Ook, U biedt m'in 't verschiet 'tLoon U toegemeten!

Dat verkondt, uit één mond,

't Volk en uw geweten!

Dat het volk werkelijk zulke gevoelens voor Sabbe koesterde, bleek treffend na zijn overlijden op 3 Juli 1910. Onder een ongemeenen toeloop van volk werd hij ten grave gebracht.

Het is vooral door zijn ongeëvenaard redenaarstalent, dat Sabbe aan de bewegingen, die hij voorstond, een bijna onweerstaanbare kracht schonk. Hij behoorde stellig tot de beste Vlaamsche redenaars van zijnen tijd en mocht onmiddellijk naast Antwerpens oud-burgemeester Jan van Rijswijck, Pastor Hugo Verriest en Pol de Mont genoemd worden. „Vaststellen wie de beste van dit viertal is, zou moeilijk vallen, schreef A. Verbrugge in Boon's Magazijn 1), maar Van Rijswijck en Verriest zullen wel in één adem mogen genoemd worden, waar men het „charmeerende , het verleidelijke, wij zegden haast het vrouwelijke van het woordvermogen op het oog heeft, waar Sabbe en De Mont daarentegen naast elkander mogen geplaatst worden om het kernachtige, het aangrijpende, overheerschende en meesleepende, het mannelijke woordvermogen. Van Rijswijck's en Verriest's taal luidt als zilveren klokken, hun beelden zijn delicaat, fijn tot het broze toe, zij

') October 1907.