is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn Brugge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE OUDE BRUGJES.

Beneên de diepe kaai, van mossen roestig grauw,

Daar in den schaduwslag der hooge brug, aan 't water, Waarin de oudforsche boog, in schittrend lichtgeklater, Een breede poort beschrijft, vol stralend hemelsblauw;

Kijk naar die tuintjes, langs het reitje daar, en laat er Uw blik verdwalen in de frissche looverschauw, In t bloemig groen, dat lacht naast al dien oudheidsrouw Dat lentemorgenbeeld ontgaat u nooit meer later!

Geen wonder! — Zoo'n prieel van vlier- en dorenboom; Die zode in vollen bloei van rozen en seringen; Die Ielie's in het lisch, dat lichtspel aan den zoom,

En, door den bloemenwalm, dat fluistren en dat zingen, —

is t niet, in al dat oude en donkre, een glans van vreugd Als 't geurig liefdenest van Brugge's nieuwe jeugd?

12 Juli 1893.