is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn Brugge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALLERZIELEN.

Mij trof hij steeds die dag van Allerzielen,

Te Brugge, in 't jaargetij van stervensnood: — 't Is of uit alle torens tranen vielen

Van klokgeween, in 't kwijnend avondrood.

Ik zie de straat van rouwgestalten krielen,

Die oude, grauwe straat naar 't veld der dood. Ik zie, ontroerd, de honderden daar knielen,

Elk op het graf, waar hij zijne liefde in sloot.

Maar, — wijl de Stad, dóór 't paarsche lichtgetoover Ginds wegdoemt in den zilvermist, en 't loover Hier, vaal en geel, als tranen nederdroop, —

Ziet ook mijn geest een Schim, daar neergebogen In 't ruischtapijt, het zwarte floers voor d'oogen, Als tusschenin 't Herdenken en de Hoop!

1 November 1894.