is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn Brugge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LEGENDE VAN BRUGGE'S ZWANEN.

Waarom te Brugge steeds, gelijk in oude zangen,

Die zwanen, plechtig stil, op waters, krozig groen? — Men spreekt van d'ouden tijd, — den grootschen en den bangen; — Van Fieter Lanchals' moord, van rechterlijken zoen;

Men spreekt van Koning Max, in Cranenburg gevangen,

Door schrik vóór 't stavenraam als vastgenageld, toen Hij daar, ter Markt, zijn schout zag folteren en prangen, En 't grauw, in dolle drift, den kop hem rollen doen!

Deed nu 't misleidde volk dit hoofd onschuldig vallen,

Zijn waan zegt toch zijn wil: gerechtigheid voor allen! En daarvan zij nog steeds die stoute daad de tolk!

Er moge een bloedvlek al op uwe reinheid gloeien,

Blijf, blanke langhals, trouw door Brugge's waters roeien, En tuige uw stille trots de fierheid van dat volk!

15 Oct. 1893.

6