is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn Brugge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANS MEMLINC.

Bleeke droomer, Duitsche Hans, In uw ziele leefde een hemel!

En gij gaaft dien hemel gansch In een spel van kleurgewemel!

Frischheid van den leliekrans, Maagdenbloei in 't lichtgeschemel,

Englenvreugde in morgenglans ... Al wat leefde in 't vroom gefemel!

't Leek een droom, een liefdezang Wat gij uit het hart hier dichttet En met zielegloor verlichttet! •

En men vraagt, in 't driftgedrang, Of uw naam niet dient herlezen, En soms Hemelling moet wezen!

14 Maart 1905.