is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn Brugge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KUNSTSMEDEN.

Flink den hamer gezwaaid over 't heete metaal En het ijzer gekneed tot helgloeiende rozen;

Dat haar ranken omkronkele 't aanbeeld van staal In een levenden bloei, al verging ook haar blozen.

Uit die bloemen, zoo sterk in haar zwierige praal,

Worden kransen van duur pluimlicht samengeplozen.

Smukt de gevels daarmeê, nu die wekkende straal Het verheerlijkte Brugge uit zijn sluimer wil kozen.

Meet de kunst van Matsijs zich met Memmeling's niet; 't Fijne mookren van dien met het toovren van dezen? — Wijdt ze beiden uw stad, in haar luister herrezen;

En beurt meê hare Maagd uit den rouw en 't verdriet!

Geeft in ijzeren bloei, op het hechte graniet,

Haren naam, haren roem aan de Wereld te lezen!

24 Maart 1896.

9