is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn Brugge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verrijzende geesten.

Roeland! Roeland!

Als hij klept, 't is storm of brand!

Als hij luidt, o heil en glorie,

't Is victorie In Vlaanderland!

Reciet: Maar 1 waakt> ,n vredestijdi Koor: Ja J

Nu op 'twerk van liefde en vlijt!

Een wever (in zijn huisje, bij 't getouw).

Lijk het zonneke lacht door de ruiten,

Lacht de liefde uit uwe oogen, o vrouw; En zoo blij als de lente daar buiten Is het werk hier, bij u, op 't getouw!

Want wat gij spint,

Dat zal ik weven;

En wat het wint Zal vreugde geven:

't Is al voor u en voor ons kind!...

Mijn vrouw! ons kind! ons werk! o tooverwoorden! Wat heeft het moed Gekost en bloed,

Eer al die schatten ons behoorden! —

Maar nu, geen heer,

Geen slaaf ook meer!

Nu is de burgerman een koning In zijne woning!

Hij stichtte met een kloeke hand Het huisgezin, het vaderland! —

En uit zoo meniger helden gebeente Rees, als een huldigend grafgesteente,