is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn Brugge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En over de plassen, waar tassen in vielen Van lijken, gemaald door het morzelend wielen Van 't woeste gevecht Voor het recht,

Dreunt nog dreigend krijsgeschreeuw!

Stemmen.

Montjoie Saint Denis! Vlaanderen den leeuw!

Reciet (vervolg).

Ach! wie kan de bange klacht In het harte smoren?

In dien maalstroom van haat wordt de liefde versmacht!

Grijzaards.

Maar de vrijheid die wordt er herboren!...

Hoort ge Roelands bronzen mond,

Die haar zegepraal verkondt! —

Hoort, hij luidt, o heil en glorie!

't Is victorie In Vlaanderland!

Vrouwen, kinders.

Strooit bloemen op hun weg, vlecht kronen voor de helden! Zij keeren uit den strijd, die 't volk in eer herstelden!

(Triomfmarsch. — Het zegevierende gemeenteleger in aantocht).

Weversvrouw.

Ach! al is de nood geweken En gewroken recht en eer,

'k Voel me toch het harte breken!...

Kind, keert ook uw vader weer? —