is toegevoegd aan uw favorieten.

Meivuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schietspoele, sjerrebekke, spoelza!

Djikkedjakke, kerrekoltjes, klitsklets !

"Ik verweef er mijn lust en mijn leven..."

Er hapert iets op het getouw. Cis bukt zich over de schering, als om het verbroddelde te herstellen.

Mijn schering gansch verward... Mijn inslagdraad gesprongen...

De schietspoel vastgeboord in 't hout van mijn getouw... Komaan ! Ik staak het werk, eer 'k, als een domme jongen,

mijn schoonste stuk bederven zou...

Hij laat het werk, nadert tot het raam, dwaalt, met de ellebogen over de halve deur, weg in gedachten...

't Is morgen de eerste Mei...

Hoe zou mijn borst niet jagen !

Nog heden zal 'k Zandriene vragen,

als 'k haar ten dans gelei,

of zij voor 't gansche leven mij hand en hart wil geven.

Hij wendt zich tot het getouw.

O linnen blank, o linnen fijn,

mocht gij Zandrienes bruidshemd zijn !

Hij treedt buiten.

Zie de muziek, Komaan /... 'k Wil met een krans van de eerste lentebloemen

bladzijde 47. haar maagdelijke reinheid roemen.

t

Hij treedt in het tuintje en plukt pioenen en knoppen van tfjdeloozen.

Rooder dan de roodste roze,

rooder vlamt en laait mijn liefde...

6 Langer