is toegevoegd aan uw favorieten.

Meivuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cis,

smartelijk.

Zij mint... Mijn arme zinnen,

o ! blijft bedaard!. Zandriene! En is uw keus

onwederroeplijk ?...

Zandriene,

met een geheimzinnige bedoeling:

Ja! Zij is 't... Mijn leus is: "Eéns ! Maar dan... voor eeuwig ! "

Cis.

God! Wat moet ik hooren ! O! 'k Smeek u, zeg! Wie is uw uitverkoren ?

Zandriene,

als hooger.

Mijn uitverkoren... is in 't spreken bloo...,

in t vragen dubbel stout, gansch lijk... mijn lieve buurman.

Nooit moê gevraagd, zichzelf verraadt hij noo...

Maar al die streekjes kent men op den duur, man !

Na een poosje.

Nu kom van nacht, waar men den meiboom plant... Ik zal er zijn, den schoot vol groen en bloemen.

Eenigszins plechtig, met nadruk.

Daar leg ik dan mijn hand in zijne hand...

Vóór allen zal ik daar hem "bruigom " noemen.

Snel