is toegevoegd aan uw favorieten.

Meivuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tierelier !

Loereloe !

'k Word mijn leven het vangen niet moe /

Hij treedt tot vóór de "Zwaan" en kijkt rond.

Cis de wever treedt buiten, dragend, ah om 't naar 't dorp te brengen, een rol ongebleekt linnen.

Driesken.

He, Cisken, jongen, zijt gij daar ?

Echt Meiweer, he!... Dat zal voorwaar van nacht een pretje geven... Zeg eens! Weet gij t Weet gij, wie koninginne wezen zal ?

Eenigszins plechtig:

Het Meigild nam van middag eerst besluit... Zandrientjen is 't... Zij kiest den koning uit !

Beiden, druk pratend, af, achter de haag van den tuin.

In de lucht pinkelen al sterren.

Zandriene treedt buiten, zet haar twee emmers neer naast den Put, maakt aanstalten om de vensterblinden te sluiten.

Uit de "Belle Zwaan", van waar men hem eerst een keer of wat heeft zien uitkijk™ in de richting van haar huis, treedt Bart op straat, met den

gaffelstok in de hand.

Bart.

Zandriene alleen I Komaan, ik wil het wagen... Een laatsten keer nog wil 'k haar vragen,

mijn lief te zijn,... een allerlaatsten keer .

Zoo vaak al heb ik mij voor haar vernederd...

Gesmeek noch dreigen hebben haar verteederd... Eén poging nog..., dan nimmermeer !

12 Bart