is toegevoegd aan uw favorieten.

Meivuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die eens de poezle hand zal leggen in die van Bart je Stoop.

Bitter wordend:

Znl ge ongeduldig ?... Of verveel it u mei mijn vraag?... Of eisckl hel werk zoo n spoedt

Boos, spottend:

Nu, geld noch vrouwenharten steel ik...

Dus,... dat gij weigert?... Zeker?... Nu, ook goed.

Nog iets toch moet u Bart verklaren:

'k Ben fijn benieuwd, onnoozel kipje mijn, of 't haantje, dat met u zal paren, _

een echte haan, of een... kapoen zal ztjn.

SlanitZ\°L een .oceMik «ronmnarM. Dan Hnal, ,» de schon-

ders op en draagt de emmers in huts.

Uit verschillige richtingen komen kinderen.

Eenige Kinderen.

He, he, hel Wie speelt, wie doet er mee?

Meisjes.

Van "Suiker-allemia-sasa"

ofwel van "kirremondee" ■'

Jongens.

Neen, neen! Van "Paterken langs het land

14 Een