is toegevoegd aan uw favorieten.

Meivuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stil, Stil! Zóó luidt der heeren wil!

De klepperman gaat, plechtig, verder naar het dorp.

Cis,

den hoed afleggend, zijn ontroering vermannend:

Vaartwel, gij vrienden en vriendinnen al,

doch, eer gij gaat, een laatste woordje nog.

Zie, 'k ben een arme wever maar, en toch...,

dat ik deez' avond nooit vergeten zal,

dat 'k elk van u zal bijstaan, waar ik kan,

daarop mijn woord, — mijn woord van eerlijk man !

In de verte klinkt nog de waarschuwing:

Stil, stil!

Zóó luidt der heeren wil!

Bij paren gaan de menschen uiteen. Een drietal jonge mannen, die geen meisje hebben en eenige meisjes, die geen vrijer hebben, vertrekken in groepjes.

Eenige boeren trekken gearmd den weg op, al zingend:

En wij gaan nog niet naar bed,

en wij gaan nog niet naar bed,

en wij lachen wij wat fijn met die heeren van de Wet,

— haha!

Is er geen deurken aan elke kroeg ?

Zijn er geen kneukelkens aan ons hand? Brouwen de brouwers geen bierken genoeg?

— Haha!

't Is