is toegevoegd aan uw favorieten.

Meivuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Is er nog een uurken te vroeg, te vroeg, te vroeg !

't Is er nog een uurken te vroeg!

- Haha!

Twee, drie paartjes drentelen nog rond in 't schemerdonker. Dries achterhaalt ze en brengt ze te samen. Schalks leest hij hun de les.

Driesken.

Ook ik

vraag, dat ge een oogenblik zult luisteren...

De wegelkens zijn, ja, soms zoo deerlijk smal...

Zoo'n paartje mocht ze, bij geval,

niet vinden in den dikken duisteren...

Gij, meisjes, luistert naar de taal van den ouden, wijzen Nachtegaal...

Die zegt u in zijn lied:

"Ei! Meisjes, ziet, ziet, ziet!

Let wat gij doet, doet, doet!

Een aaitje hier, een zoentje daar,

dat smaakt, ja, suikerzoet...

Maar later, later komt verdriet...

Ei! Meisjes, ziet, ziet, ziet!

De jongens, o ! die jongens,

vertrouwt de jongens niet! "

De paren af. Dries keert tot den lindenboom terug.

Cis heeft Zandriene intusschen naar haar huisje begeleid en er met haar een poos ernstig gesproken. Nu drukt hij haar de hand en geeft haar een langen zoen. Achter haar valt de deur in t slot en Cis treedt naar zijn eigen woning. Daar hoort hij de stem van Dries, die, geheimzinnig, schertsend, roept:

Dries-