is toegevoegd aan uw favorieten.

Meivuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeg, is uw kater dan zoo mak?

Als ik hem bij de nekhuid pak,

wat zal hij proesten, wauwen, huilen !

Gij luistert niet, hoe lief ik kweêl...

Gij slaapt, als ratten in het meel...

Nu goed! Ik laat u !

Of — is uw kater bij u in 't nest ?

Wie weet, wie weet?... Dat kon wel best...

Hü raapt een steen.

Vervloekt, dat gaat u !

Uit alle kracht gooit hij den steen tegen Xandrienes vensterblinden. Even te voren heeft Cis het groote schuifraam van zijn werkplaats opgeschoven en gemerkt, wat er gaande is. Naar buiten gesneld, met een stok in de vuist, grijpt hij Bart bij den strot.

. , . Bart,

m hoogste woede:

Laat af! Laat af! Bij Satans hel, laat af!

Cis.

Nu is 't genoeg, voorwaar...

Haar zóó te tergen, zóó te hoonen, haar !

O ! Langer dit te dulden, ware laf...

Gij, haar beleedgen, die een engel is !

Kniel, zeg ik u ! Vraag haar vergiffenis !

Z{j vechten. Cis dwingt Bart op de knieën en is op het punt, hem met den stok toe te takelen. Zandriene verschijnt in de open deur. Bart rukt zich met geweld los en schijnt naar het meisje heen te willen. Cis verspert hem den weg, dreigend. Bliksemsnel haalt Bart een pistool te voorschijn en mikt op Cis.

Zan-