is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H~1E ROODE MORGENZON BLONK twijfelachtig in het Oosten, en was nog met een kleed van nachtwolken omgeven, terwijl haar zevenkleurig beeld zich glinsterend in eiken dauwdruppel wederspiegelde. I De blauwe dampen der aarde hingen als

een onvatbaar weefsel aan de toppen der boomen, en de kelken der ontluikende bloemen openden zich met liefde om den eersten straal van het daglicht te ontvangen. De nachtegaal had zijne zoete liederen reeds meermalen gedurende de schemering herhaald, maar nu verdoofde het verwarde geschater van mindere zangers zijne verleidende tonen.

Een hoop ridderen rende stilzwijgend door de velden van Rousselare \ Het gerammel hunner uitrusting en de zware stappen hunner dravers, verschrikten de vreedzame bewoners der wouden ; want van tijd tot tijd wierp een hert zich uit het kreupelbosch, en vluchtte sneller dan de wind voor dit nakend gevaar.

De kleeding en de wapens dezer ridderen waren zoo kostelijk dat men, bij den eersten oogopslag, er graven

1