is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i Tegen dien barschen Robrecht van Bethune ? » vroeg de St.-Pol. « Ik weet niet, maar mij dunkt, dat gij er slecht zult van afkomen; want de Leeuw van Vlaanderen is geene kat die men zonder handschoenen mag aanpakken. Dit weet gij ook wel. »

« Wat doet het P » viel de Chatillon spijtig uit. « Een ridder betrouwt op behendigheid en moed, en niet op zijn lichaam! »

« Gij hebt gelijk, mijn broeder : een ridder mag voor niemand wijken; maar het is beter zich niet onbezonnen bloot te stellen. Ik zou in uwe plaats den grammoedigen Robrecht hebben laten zeggen. Wat geven zijne woorden, nu hij zonder leen en onze gevangene is P »

« Zwijg, de St.-Pol, gij spreekt onbetamelijk. Mangelt het u aan moed P »

Terwijl hij deze woorden eindigde, verdwenen zij met de andere ridders achter de boomen. Nu lieten de wapenknechten de egge vallen, haalden de brug op en verdwenen.