is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want zij heeft mede de Vlaamsche koppigheid ingezogen. Het zal mij aangenaam zijn, haar bij het hof te hebben. Hierover nu genoeg ; gij begrijpt mijne inzichten. Morgen vertrek ik uit dit gevloekte land; want te lang heb ik den laster verdragen. Raoul de Nesle volgt ons; gij blijft als opperhoofd in Vlaanderen, met de volmacht om het land naar uwen wil en in trouw te bestieren . »

«Of volgens den wil mijner koninklijke nichte,» viel de Chatillon vleiend in hare rede.

« Het zij zoo, » bevestigde Johanna, « ik verheug mij in uwe dienstwilligheid. Twaalfhonderd ruiters zullen u bijblijven om uwe bevelen te staven. Het gelieve UEdele mij nu de noodige rust te laten genieten. Ik wensch u goeden nacht, mijn schoone oom! »

« De goede engel bewake Uwe Majesteit! » sprak de Chatillon zich buigende, en hiermede verliet hij de kamer der boosaardige vrouw.