is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in twee benden, en het leger trok in de volgende orde uit de verschansing :

De eerste bende, die met vliegende standaarden uit de legerplaats kwam, bestond uit drieduizend beste wapenlieden op lichte dravers; zij hadden eene lange helmbijl in de hand, en lange degens hingen aan den kop hunner zadels. Hunne uitrusting was niet zoo zwaar als die der andere ruiters; daarom gingen zij vooraan, als zijnde tot de eerste schermutselingen bestemd. Onmiddellijk hierop volgden vierduizend handboogschutters te voet; zij dreven statig in dikke gelederen voort, hunne aangezichten voor de stralen der zon met hooge, vierkante schilden beschuttende. Hunne kokers waren met pijlen gevuld, en een korte degen zonder scheede blonk aan hunnen gordel. Dit waren de krijgslieden, uit het Zuiden van Frankrijk gekomen; meer dan de helft waren Spanjaarden en Lombarden. Jean de Barlas, een moedig krijger, reed heen en weer bij die twee scharen, en gebood er over als opperaanleider.

De tweede bende stond onder het bevel van Regnauld de Trie, en telde drieduizend tweehonderd zware ruiters. Zij waren op hooge en sterke slagpeerden gezeten, en droegen een breed en blinkend zweerd op den rechterschouder; harnassen van ruw ijzer omvingen hunne lichamen ; en platen, uit een stuk gevormd, waren overal aan hunne leden geriemd. Het Orleansch gebied had die mannen meest geleverd.

Mijnheer de Konstabel de Nesle voerde de derde bende aan. Eerst kwam er eene schaar van zevenhonderd edele ridders, met schitterende uitrusting op het lijf en liefelijke wimpels aan hunne lange speren; wapperende vederbossen vielen van hunne helmen achterover op hunnen rug; hunne wapenteekens waren in allerlei kleuren op hunne harnassen geschilderd. De peerden, door hen bereden, waren van het hoofd tot de voeten met ijzer bekleed, en zwierige kwispeltrossen waggelden overal nevens hnnne zijde. Uit die schaar staken meer dan tweehonderd geborduurde standaarden. Het was waarlijk de