is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit de bron

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kapelletje met een bankje om te knielen onder de wijd-uitgespreide takken; en boven het getralied luikje, waarachter t Lieve-Vrouwtje prijkte, met het kindeke Jezus op den arm, was in zwarte letters te lezen:

« Gij die hier passeert te peird of te voet,

Leest eenen Onze Vader en Wees Gegroet. s>

Mietje knielde dadelijk, vouwde vroom haar handen samen en begon te bidden. Sies zette het mandje neer en volgde haar voorbeeld Hij had zijn zwart-zijden pet afgenomen en een koel windje woei door zijn schrede, klamme, reeds ietwat grijzende haren. Langs Mietje's gezwollen, vuurroode wangen, liepen langzaam twee zweetstralen, grijs van stof. Zij baden, met innige, smeekende overgave, voor de genezing van Alineke uit het Kasteelken. Toen hun ge e geëindigd was maakten zijn langzaam en vroom het kruisteeken, en stonden op, en keken naar het mandje.

Zij gingen er mee zitten langs den anderen kant der dikke linde, waar zij schaduw hadden en geen wind.

— Dewelke goan w'iest pakken? vroeg Sies.

Zoen we nie best beginnen mee de witte en de reue veur

achternoenend hêwen! stelde Mietje voor. . , .

Sies vond dat best. Hij nam zijn kurketrekker en ontkurte de witte. Hij vulde drie kwart de gewone bierglazen, die zij meegenomen hadden. Het was als vloeibaar goud, dat tintelde in de zon.

— O, dat doet toch deugd! zei Mietje even proevend, k Was bijkans deud van den dust. , _

Sies zette het glas aan zijn lippen, dronk een heel klem teugje en

knabbelde er even op, alsof het eten was.

— 't Es fijnen, zille! Hij mag er zijn, jubelde hij stilletjes, met half-dichte oogen. En dan, in éénen langen teug, goot hij t heerlijk

vocht naar binnen.

Haaaa... zuchtte hij, zijn mond afvegend.

Mietje veegde met haar zakdoek de transpiratie en het stof van haar gezicht en spreidde dan de zakdoek over haar knieen uit, om er haar vleesch en brood op te leggen. Sies nam zooveel moeite niet. Hj haalde een homp roggebrood en een breede plak ham uit het man j en ging er zoo maar in aan t bijten.