is toegevoegd aan uw favorieten.

Nelly Degenstein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolgd door een aanbevelend woord van Ds. W. Bax. Waar hij zegt, dat de lezing van „Nelly Degenstein" hem een groot genot heeft bezorgd, waarvoor hij dankbaar is; dat het kijkje, ons gegeven in die eigenaardige Giethoornsche wereld interessant is; dat het karakter van Nelly en Stijntje, Geert en Elsje mooi geschilderd is; dat het aantal alleraardigst geschetste tafreeltjes groot is; dat de verhaaltrant boeiend en de strekking een heerlijke is, daar onderschrijf ik dit oordeel gaarne. Een 14-tal zeer goed geslaagde kiekjes naar foto's verluchten het boek.

Moge het werk van Annigje Maat in veler handen komen, de inhoud tot veler harten gaan.

MAANDBLAD TER BEHARTIGING VAN GODSD. EN GEM. BELANGEN TE GIETHOORN.

De geschiedenis van Nelly Degenstein is er een van alle tijden en van alle plaatsen. Het is de geschiedenis van een liefde, die zich zelf vergeet om anderen ^ eigen liefste wenschen en eigen geluk staan achter bij t verzorgen en helpen van anderen. Het boek vertelt van den strijd, die steeds daarbij gestreden wordt, van de kracht en 't geluk, die altijd in zulke liefde en zelfverloochening worden gevonden.

De gedachte, die aan het boek ten grondslag ligt, is de oude gedachte, die door alle geslachten en menschenharten, telkens opnieuw wordt doorleefd.

Het is die, welke op een der laatste bladzijden wordt

uitgesproken:

„ons grootst geluk is: ons te geven,

ons levensdoel is: helpen leven."

We vinden die gedachte door het geheele boek heen, niet alleen in de geschiedenis van de heldin, Nelly Degenstein, die haar huwelijk opgeeft om haar