is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadhuispijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijster, u eet twee broodjes, u geeft een kwartje fooi en snauwt mij af... neen, mijnheer, daar vlieg ik niet in !

F r i t s, jammerend.

Mina, ik ben zoo akelig! (Doende als of hij iets aan het been heeft.) Ai... oh... ai!

Mina, guitig.

Krijgt u scheuten?

F r i t s.

Ja juist... scheuten... 't zit me door mijn heele lichaam ; weet je wat, ik ga naar bed — of neen, dat zal van den dokter afhangen. Misschien zegt die wel, dat ik moet wandelen.

Mina, a. v.

Zal ik hem maar vast gaan halen ?

F r i t s.

Niet noodig — hij weet het al — ik heb 'm al geschreven. Hij kan ieder oogenblik komen.

Mina.

Dokter Van den Broek — die bok.. .?

F r i t s, boos.

Hè?

Mina.

Ik bedoel dien vriend van u.

F r i t s, zich voor den spiegel bekijkende.

Zie je niets aan me ?

Mina, hem quasi met aandacht opnemende. Niks niemendal, meneer.

F r i t s.

Werkelijk niet?

Mina, kijkt over Frits schouder in dm spiegel.

Ja, nou u 't zegt — ik vind u een beetje glazig.

Frits.

Precies, glazig, daar heb je 't... glazig voel ik me.