is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadhuispijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hare dochters zal trouwen in chronologische volgorde. Nu is nummer 2 aan de beurt... en telkens als ze vreest, dat ik vues op eene andere jonge dame heb, komt ze in een toestand van zenuwachtige overprikkeling, die haar absoluut ongeschikt maakt voor de gewone samenleving.

v. Bodenstein.

Ze schijnt wel erg op je gesteld !

Frits.

Ze is dol op me ze zou me 't ergste vergeven, maar ik

moet in de familie blijven.

v. Bodenstein.

Ze schijnt heel groot te zijn met den wethouder

Frits.

Met Kempers ... o, ja...

v. Bodenstein.

Ze was juist bij hem.... je weet wel, kamer 14. De bode zei, ze was niet weg te krijgen.

Frits, kreunt weer.

Ai, au...

v. Bodenstein.

Is 't weer erger?

Frits.

Ja, benauwd... Zoo... zoo... 't zakt gelukkig weer.

v. Bodenstein.

Zeg, vent, zou jij nu de eerste zijn, dien ik er moet onderstoppen ?

Frits

Ben je zoo zeker van je zaak ?

v. Bodenstein.

Ik weet dat je ook solliciteert, maar je neemt me niet kwalijk : kans heb je absoluut niet.

Frits.

Hoe zoo ?

v. Bodenstein.

Onmiddellijk toen de Raad had besloten de begrafenissen in