is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadhuispijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boef.

Sapada!

Mevrouw.

Wat zeit-i: „z'n pa''?

Boef.

Minta minoem barang soeta apa.

Kempers.

Welke taal kan dat zijn ?

Polders.

Leerde hij in den laatsten tijd geen Italiaansch ?

Kempers.

Neen, Italiaansch ken ik wel... 't heeft meer iets Oostersch ... sanskriet of zoo... _

v. d. Broeke.

Terugkeer tot een oer-taal...

Kempers.

Dat zou uit een etymologisch oogpunt zeer merkwaardig zijn ! De taal der vaderen, eeuwen lang bewaard en overgedragen van geslacht op geslacht.

v. d. Broeke.

Ja, dat schijnt meer voor te komen, niet waar, collega ? Polders.

Ik zelf weet er geen voorbeelden van, maar 't natuurlijk te verklaren.

Boef.

Sopi kras, jenever !

Kempers, het gehoorde noteerende.

So die bat — hi gevet: Middelnederlandsch.

Mevrouw.

Wat zegt-i ?

Kempers.

't Is merkwaardig — middeleeuwsche moraal.