is toegevoegd aan uw favorieten.

Het honderdjarig bestaan van de Leidsche maatschappij van weldadigheid, ter voorkoming van verval tot armoede

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het zij door dadelijke medewerking, het zij door beide tevens.

Wanneer deze deelneming eenigermate aan het voorgeftelde doel beantwoordt, zullen de gezamenlijke Bijdragers en Medewerkers onverwijld worden opgeroepen, om zich, in eene algemeene vergadering, tot bovengemelde Maatfchappij van weldadigheid te conftitueeren; en voorts te raadplegen over de volgende punten, welke hier voorloopig, en alleen ter nadere ontwikkeling van het plan dezer inrigting, worden voorgefteld.

1. De gezamenlijke Bijdragers en Medewerkers kiezen uit hun midden eene Hoofd-Directie, belast met het opzigt over de geheele inrigting, en bepaaldelijk over de geldmiddelen; bevoegd om de noodige fubcommiffien uit de overige leden te benoemen; en verpligt om in de aanftaande maand Mei verflag te doen van hare werkzaamheden, als mede rekening en verantwoording harer financiëele adminiftratie.

2. Naar evenredigheid van het getal der Medewerkers wordt de Stad in wijken verdeeld ; en aan elk Medewerker een wijk aangewezen, om in hetzelve naar de hier bedoelde behoeftigen onderzoek te doen, en een ftaat van dezelve aan de Hoofd-Directie in te leveren.

3. De Hoofd-Directie fchift en vermindert, zoo zulks noodig is, het getal dier behoeftigen, naar evenredigheid der ingefchrevene geldfommen; daarbij ten grondflag leggende f 35 : o : o, in de 6 W'mtermaanden, vooi een Gezin uit man, vrouw en 4 kinderen beftaande.

4. De Hoofd-Directie, met de refpective Armbefturen com-