is toegevoegd aan uw favorieten.

Het honderdjarig bestaan van de Leidsche maatschappij van weldadigheid, ter voorkoming van verval tot armoede

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd ook gezegd, dat deze gift moest worden aangemerkt „als bewijs van Hoogstderzelver belangstelling in haar streven".

Als zoo de Beschermvrouwe voorgaat, dan zal de Leidsche burgerij hare Maatschappij van Weldadigheid geen mooier geschenk kunnen geven, dan in grooten getale als contribuant deel te nemen aan haar arbeid. Wie dien van nabij heeft gezien, weet dat nog meerderen verdienen daarvan te profiteeren, maar dan zal er ook door hen, die nog wel een bedragje jaarlijks kunnen afzonderen, krachtiger moeten worden gesteund. Voor armenzorg zijn voortdurend groote sommen noodig, maar 't is toch ongetwijfeld beter om te helpen vóór 't zoover gekomen is, dat een ononderbroken bedeeling een gezin, zoo goed zoo kwaad als 't gaat, in stand moet houden.