is toegevoegd aan uw favorieten.

Het honderdjarig bestaan van de Leidsche maatschappij van weldadigheid, ter voorkoming van verval tot armoede

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. F. Was, vanaf 30. September 1891 tot 6 April 1894 (afgetreden). Dr. A. W. Kroon Jr., secretaris vanaf 15 October 1891 tot 14 October 1914 (overleden).

F. de Stoppelaar, vanaf 24 Mei 1892; vice-secretaris vanaf 16 Sep¬

tember 1895 tot 9 Juni 1906 (overleden).

Mr. J. H. Goudsmit, vanaf 6 April 1894; vice-voorzitter vanaf 21 Juni 1906.

J. M. van Houten, vanaf 16 September 1895 tot 1 April 1909 (vertrokken naar elders).

G. Gerlings, vanaf 16 September 1898.

C. J. Leendertz, vanaf 3 October 1899 tot 8 September 1903 (afgetreden).

H. Meinesz, thesaurier vanaf 8 Maart 1900 tot 10 Juli 1907 (vertrok¬

ken naar elders).

A. L. Boelen, vanaf 23 Januari 1902 tot 19 October 1904 (vertrokken naar elders).

Mr. J. Th. C. Viruly, vanaf 8 September 1903; thesaurier vanaf 10 Juli 1907 tot 11 September 1916; daarna gewoon lid tot 4 Augustus 1917 (overleden).

S. J. le Poole, vanaf 19 October 1904 tot 22 October 1915 (overleden).

M. C. F. J. Cosijn, vanaf 10 September 1906.

Prof. mr. J. E. Heeres, vanaf 23 September 1907.

Mr. R. F. Crommelin, vanaf 12 November 1909 tot 29 Maart 1912

(vertrokken naar elders).

Jhr. S. M. S. de Ranitz, vanaf 11 November 1912; secretaris vanaf

1 April 1914 tot 1 Mei 1917 (vertrokken naar elders).

Mr. C. H. Beekhuis, vanaf 31 October 1914 tot 2 Maart 1917 (vertrokken naar elders).

Dr. J. W. Lely, penningmeester vanaf 11 September 1916.

Mej. M. P. C. van Geer, vanaf 12 April 1917; secretaresse vanaf 1 Mei 1917.

Mej. D. M. J. Coebergh, vanaf 11 Mei 1917.