is toegevoegd aan uw favorieten.

De Europeesche oorlog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EUROPEESCHE OORLOG.

I

LEUZEN EN BELANGEN.

Midden September 1914 — langs de Aisne en op de linie Reims-Verdun-Toul-Vogezen woedt nu reeds eenige dagen de geweldige veldslag, waarvan geheel Europa den uitslag met spanning tegemoet ziet. Zullen de Duitschers door het Fransch-Engelsche leger worden gedwongen hun terugtocht nog verder voort te zetten, misschien zelfs Frankrijk grootendeels te ontruimen? Of zal straks Parijs, dat reeds herademde, opnieuw zich moeten voorbereiden voor een beleg? Niemand, die met eenige zekerheid het antwoord kan geven. Kaar de sobere berichten uit de hoofdkwartieren te oordeelen, waant nog geen van beide partijen zich zeker van de overwinning. Er is nog geen beweging in het enorme front, dat de beide legermachten elkaar bieden; nog altijd wstaat'' de slag. Maar morgen ten dage kan de beslissing vallen.

Midden September 1914 —nog geen zeven weken geleden begon de oorlog, en welk een reeks van ontzettende gebeurtenissen is er in dien korten tijd niet voorgevallen! Wij hebben geleefd van dag tot dag, van het ochtendblad op het avondblad; de eene indruk heeft den anderen uitgewischt. Maar langzamerhand is er toch eenig relief gekomen in het vlak onzer herinnering; bij een terugblik op het