is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholiek activistisch verweerschrift

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

princo a violé lo pacte inaugural; il a essayé de maintenir ses aetes arbitraires par la violence; noue sommes dél'iés vs a vis de lui, car il ne noiis reste plus qu'ti opposer la force a la violence. »

Dit Artikel 59, zijn grondslag althans, diende tot rechtvaardiging van de vervallenverklaring van Philips den IIe (27 Juli 1581), van Jozef den IIe in het Verbond van de Belgische Staten in 1790 (11 Februari)0), van de Nassau's in 1830.

M. de Gerlache herinnerde daaraan in de plechtige inhuldigingszitting van Koning Leopold den Ie.

« Ou trouver chez neus des titrcs au pouvoir absolu'? Dans nos vieilles ohavtes lo contrst bilatéfal entro le souverain et la natoon était si bien formé, qu'aiix termes de la Joyeuse Entree, celui-la consenta.it a ce que ses sujet-s lui refusassent le service, ta-nt que les contravontions ne seraient pas réparées. » (2)

De vooruitstrevende activisten roepen verder tot hunne verdediging in :

« dat het recht van het volk gaat boven het belang van den Staat, boven de « verlangens van het gezag, omdat het gezag bestaat ten behoeve van de « individuën en de groepen, vooral van die blijvende welke men volken heet. « Volken immers trotseeren den stedenverslindenden tijd, staan nadat de tronen « vielen en de legerbenden sneefden.

« Naar hun belang kan men de begrippen in de volgende dalende reeks « opsommen :

« Volk — Staat — Gezag.

« Het veranderlijkste der drie is het Gezag, d. i. de regeeringsvorm.

« Vaster is de Staat doch van eeuwigheid droomt elk volk- « Een volk zal « niet vergaan. » « Nog leeft Polen » enz.

« Voor het Vlaamsche Volk willen wij den Vlaamschen Staat.

« Is dit optreden zwaar kwaad? De geschiedenis antwoorde : Reeds in onze « Middeleeuwen bestond herhaaldelijk botsing tusschen leenmansplichten en « volksbelangen. »

« Gand d'unc part. Liégo d'autre part, en furent les exemplea les plus fameux.

L'ime quoiquo germaniquc de race, subissait une domination francaise. ii'autre, quoique wallonne, subissait une doraiination allemande....

Des Gomtes de Flandre inévitablement inclinèrent a gouverner a la Franciise. Pour les Flamands c'éta'it dépasser la mesure. lis résistèrent violemment.

Des Prinoes-Bvéques de Diégo inévitablement inclinèrent a gouverner a 1'allemande. I'our les Wallons c'était dépasser la moyenne mesure. lis résistèrent non moins violemment. (3)

« Doemt men onvooi waardelijk en algemeen ons streven dan smelte men « tot rouw- en zoenklokken het brons waaruit de standbeelden van Breydel en « De Coninc, Van Artevelde, Egmont en Hoorne, Anneessens, de helden uit « den Boerenkrijg, Rogier en Van de Weyer gegoten werden en huidige men « Filips den Schoone, Alva, Markies de Prié, Jozef den IIe, de beulen van het « Directoire, Willem den Ie. Dan houde men op Te Deum's te zingen voor de « verjaring der inhuldiging van Leopold den Ie, want diens zegetocht ging over « de scherven van ruiten uitgeslagen in hotels van legitieme ministers, over straat-

(1) Overgedrukt in de Gerlache's aangehaald werk, I, 204.

(2) Huyltens, III, 621.

(3) Picard in zijn bovenvermeld « Essai ».