is toegevoegd aan uw favorieten.

De rechtsverhoudingen in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n- 3Ti — gekrenkt en beknibbeld bl. 5 v., n. 16, 18, 19, 29, XIII, XIV, XV, — nooit afgeschaft bl. 9, n. 31, (zie Gemeente).

Recht der gemeenteleden afzonderlijk n. 7, 9.

Rechtsonzekerheid betreffende kerkelijk goed n. 43.

Schoolfonds aangeboden n. 53.

Schrijver, Ds. Pieter n. 46.

Secreet, de beteekenis van het woord bl. 19, n. 45, 54 slot.

Secrete kas, is het eigendom der gemeente bl. 21, 33, misschien hadden enkele déélen oorspronkelijk het karakter van een onafhankelijke stichting n. 42 slot, reden van haar instelling bl. 14 (vgl. Gestudeerde leeraren), wie over haar heeft te beschikken bl. 31 v., n. 53, wat de A. v. V. omtrent haar bepaalt, bl. 20, 30 v., titels harer bestuurders n. 40, kan de groote kerkeraad in haar bestuur ingrijpen? bl. 35, n. 42 slot, nieuwe regeling harer positie noodig en wat daarbij voornl. overwogen worde, n. 53, 60.

Secrete kas in de Peuzelaarsteeg, haar instelling bl. 15 v., n. 36, bijl. I, haar bestuur tweemaal gewijzigd bl. 16, bijl. II, VIII, het in 1739 bijeengebrachte fonds tot den predikdienst met haar vereenigd bl. 17 v., n. 42 slot, verschillende besluiten omtrent haar n. 38, 39, 41, hoofdpunten harer geschiedenis n. 43.

Secrete kas op het Heiligland, haar instelling bl. 21, n. 46, bijl. III, het oorspronkelijk „project" bl. 21, bijl. IV, autocratische neiging harer directeuren bl. 22 v., een commissie van onderzoek en een nieuw reglement in 1783 bl. 24 v., bijl. IV.

Souvereiniteit der gemeente bl. 3 v. (zie Recht der broederen).

Stemmelijk gebed n. 22.

Synoden van doopsgezinden bl. 4, n. 4, haar bijeenroeping geschiedt op besluit der geméénten, n. 8.

Twist, in de broederhandelingen bl. 5, n. 13, tusschen Snep en Van Vollenhoven n. 26, tusschen Dr. Galenus Abrahamsz. en Apostool n. 35, in de gemeente in 1727 bijgelegd n. 42.

Vereeniging van gemeenten, vóór 1784 bl. 9, n. 1, — in 1784 bl. 26, n. 49.

Verhouding, onderlinge — der besturende colleges, n. 12, 54, 57.

Verlaan, contract ds. — bijl. VII.

Vinders der buurt n. 6.

Vlaamsche zede n. 1, 13.

Votum positivum (activum) en -negativum bl. 7.

Vrijdagscollege 11. 28.

Waakgeld n. 7.

'Weduwenbeurs op het Heiligland bl. 33, n. 59.

Westerkappel, protest van Iz. van — n. 16, bijl. XII.

Wet op de kerkgenootschappen 1853 n. 31.