is toegevoegd aan uw favorieten.

Antwerpen vóór 100 jaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

amuses-toi bien a mes dépends. un tems viendra j'espère oti je prendrai ma revanche.

... le café et le sucre sont a fort bon compte ; ma tante vient d'acheter deux balles de ce premier article a n sols et demi la livre... j'avois entièrement oublié de te mander la chute de eet arbre de la liberté; je trouve fort plaisant qu'on 1'ait renversé précisément a 1'instant ou nos libérateurs faisoient leur entrée dans nos murs. Nos braves guerriers ne font pas 1'exercice avec des parapluies, par une raison toute simple, c'est que pour ne pas se fatiguer ils trouvent fort commode de ne pas faire d'exercice ni de parade; mais dans les rues ils ont soin de se garantir de ce qui pourroit humecter leur pauvre petite carcasse. je te disois vendredi que j'allois faire de la musique chez Isabelle, c'étoit pour son anglais, c'est a dire pour 1'officier qui loge chez elle; c'est un Zébédéus du premier ordre... adieu croteke lief.... » Ondanks haar franskiljonism was Jenny Cooppal toch wel van hare Vlaamsche stad en haren Vlaamschen stam. Doch welke ontreddering van alle nationale toestanden ! welke ontworteling uit den geboortegrond ! Met recht mocht G. Kurth onlangs opmerken dat tot in zijne jeugd — en de mijne — nog dat gemis aan vaderlandsliefde, aan vaderlandsche fierheid, duurde. Voorzeker was het de Vlaamsche beweging die den eersten stoot gaf tot meer normale gevoelens.

Was Jenny door en door verfranscht, als taal, dan bewijst de volgende brief van tante Qoise dat, in den dagelijkschen omgang, het Vlaamsch haar natuurlijk was. Zij begint in 't Fransch, maar eindigt aldus : « adieu, liefste engel, ik zien uw en maete geerne en wensche hoe langer hoe meer naer uw wederkomste. nog i3 maanden dan zullen wij zoo gelukkig zijn van malkanderen te omhelzen,