is toegevoegd aan uw favorieten.

Antwerpen vóór 100 jaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel verstaende als het God zal believen hetgeen ik van herten ben wenschende. »

Eene groote treurnis verwachtte de twee vrouwen, maar zij wisten het niet : de schielijke dood van den oom die met tante £oise woonde. Nog den 22n Mei meldt Jenny vroolijk : 11 Tu ne sais pas que vendredi mon oncle a eu la bonté de nous conduire au spectacle, maman et moi; tout étoit plein, nous avons eu la loge a cöté de celle du coin ; tu diras que je suis une coureuse, ma petite ; c'est une exélente chanteuse qui en est la cause ; elle ne donnera que fort peu de représentations; elle est mauvaise actrice mais son gosier est admirable; elle est jeune et jolie ; ce soir elle joue dans la Rosière de Salenci et le calife; avant hier c'étoient les prétendus... »

't Was op den Zondag dat het meisje dat schreef en zij ging weer 's avonds naar den Schouwburg. Bij hare thuiskomst zakte de oom plotseling ineen. Deze droeve gebeurtenis wordt in een aantal brieven behandeld, den geneesheer « (Mr haenegraef) » die bijgeroepen wordt, het lijken door eene « (grouw none) », de elf-uren-missen inde St. Andrieskerk, enz., maar weldra krijgt de gewone luchtige toon weer de bovenhand.

— In het dagboek van Mr Teichmann staan enkel eenige nota's van af zijn vertrek naar Luik. Den 28n Mei keerde hij weer naar Antwerpen met zijne zusters, maar durfde zich niet te snel in het rouwhuis vertoonen.

Van Jenny: « Anvers vendredi 10 juin 1814... depuis plus de trois semaines il semble que tout ait conspiré, a me priver de mon grand plaisir; tu as beau te moquer de mes haelbrieven, (1) je t'assure qu'ils me prennent tout juste les momens

(1) Misschien moest Jenny nu den overleden oom vervangen wat het schrijven voor de zaken aanging.