is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn vriendelijke menschen. Zeker, ik ken Siem Brommig, uit Den Helder, wel, en Kees Grommig, van de Zaan, en Antje Grimmig, uit Alkmaar. Maar vooreerst is het best mogelijk, dat Siem Brommig van-voorouders-wege eigenlijk uit Zalt-Bommel afstamt, en Kees Grommig uit Zwartsluis, en Antje Grimmig van het eiland Sint Filipsland. En dan zijn het immers geen echte Noord-Hollanders. Doch laten zij het wel zijn; dan zijn zij uitzonderingen. En wij hebben het nu niet over de uitzonderingen op de Noord-Hollanders, maar over de Noord-Hollanders in het algemeen. En die zijn vriendelijke menschen.

Wie er behoefte aan heeft gevleid te worden, vindt dat allicht niet. Want aan vleierij gaan wij ons in deze oorden niet te buiten. Het is bij ons een gezond land naar den geest voor allen, die op een zekeren trap van gewicht staan. Onzen dominee en onzen dokter, onzen burge- en onzen bovenmeester zullen wij gerust niet hoogmoedig maken. Maar dat moet ook niet. Hoogmoed is toch immers een gansch zeer groote ondeugd. En de taak der menschen onderling is: elkander tot deugd, en niet tot ondeugd, op te leiden. Doch elke uiting van vriendelijkheid is bij ons echt. Zooveel vriendelijkheid als wij aan elkander betoonen, precies zooveel voelen wij hier in Noord-Holland ook inderdaad voor elkander, niets minder en niets meer.

De Noord-Hollandsche vriendelijkheid is van eigenaardig, maar goed soort. Zij gaat der Noord-Hol-